Сряда, 15 Юли 2020 г.

Три силистренски училища са обявени за иновативни

Три училища: ЕГ "Пейо Яворов", СУ "Дръстър" и ПМГ "Св. Кл. Охридски" са одобрени от вчера / 5 август 2019 г./ с решение на Министерски съвет за иновативни училища в Република България за учебната 2019/2020 година.
В решението са посочени за иновативни 395 училища от 133 населени места - от 111 общини в 28 области, които са одобрени от Комисията за иновативните училища и които чрез различни иновации ще подобряват качеството на образованието в тях.
Мотивите за решението са в резултат на представените от училищата в Министерството на образованието и науката проекти за иновации, приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени в проекта. Иновациите са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване.
Описаните иновативни процеси в училищните проекти за иновации ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Facebook коментари