Четвъртък, 05 Декември 2019 г.

Провеждащия се в Силистра Европейският летен университет става част от международна инициатива

Европейският летен университет в Силистра стана част от нова международна инициатива - "Постоянен българо- румънски юридически форум". Това обяви по време на пресконфепенция днес по повод старта на Университета, проф. д.ю.н Атанас Семов, един от учредителите му, учредител на Института по Европейско право и съдия в Конституционния съд на Република България.

В Европейския летен университет участвт студенти и преподаватели от 10 държави, но основно от България и Румъния. Инициативата ще включва конкретни партньорства по конкретни правни казуси на магистрати от Букурещкия апелативен район и Великотърновския Апелативен район, с участито на съдии от Административните съдилища в Русе и Силистра.

Предвижда се също постоянният форум да включва ежегоден диалог на ниво конституционни съдиилища от двете страни на река Дунав, подпомагайки сътрудничеството между тях в името на съвместни инициативи със Съда на ЕС в Люксемург.

Всичко това ще бъде подплатено и със сътрудничеството на Софийски универсиет и Университета в Букурещ. "След първите петнадесет години даваме едно ново измерение на Европейския летен университет", заяви в заключение проф. Семов.
В 16-тото издание ва Университета участват 18 студенни и шест преподаватели от шест държави - България, Франция , Италия , Англия , Белгия и Румъния. Форумът събира заедно студенти и професори франкофони, които дискутират актуални проблеми по темата "Европа като правова общност". Европейският летен университет е иницииран от проф. Атанас Семов и Мари Франс Пердигон - преподавател в университета в Ница, Франция.

Лекциите и дискусиите се провеждат на френски език и ще се водят и тази година от Мари-Франс Пердигон, от Международния център за европейска подготовка в гр. Ница, Франция, от проф. Атанас Семов и от доц. Иван Стойнев, новият ръководител на Международната магистърска програма "Право на ЕС" в ЮФ на СУ.

Facebook коментари