Четвъртък, 05 Декември 2019 г.

Българи и румънци подготвят ре-старта на фериботния терминал в Силистра

В Областна администрация Силистра бе проведена междуинституционална българо-румънска среща във връзка с подготовката на ре-старта на линията на Фериботен комплекс "Силистра – Кълъраш". В срещата, осъществена по покана на областния управител Ивелин Статев, освен неговият заместник Илиян Великов, участваха представители на ДП "Пристанищна инфраструктура" в лицето на Ангел Забуртов – генерален директор, и на Мариян Господинов – директор на дирекция "Опериране и експлоатация на пристанищни терминали" във Варна. Местното самоуправление бе представено от д-р Мария Димитрова – председател на Общински съвет Силистра. От Република Румъния в работата на форума се включи Василе Александру от град Кълъраш, предвид факта, че по-големият от двата действащи ферибота след ГКПП Силистра е собственост на Окръжен съвет Кълъраш.

След проведената дискусия участниците в нея се обединиха около реално осъществимата възможност най-късно от м. януари 2020 г. трафикът на тежки автомобили, в момента преминаващ през Силистра, да бъде отклонен към фериботния комплекс на българския бряг на р. Дунав, намиращ се в западната част на града. За разлика от ГКПП Силистра, където има една лента за обслужване на превозни средства, на терминала има четири ленти, което осигурява по-добри условия за работа на трансграничните служби.

Според представителите на ДП "Пристанищна инфраструктура", терминалът никога не е бил "затварян" и не е бил лишаван от правото да приема кораби, но след 2012 г. не е имало желаещ превозвач да се възползва от изградената с европейски пари инфраструктура. Понастоящем има уникална възможност тя да заработи отново и да освободи град Силистра от преминаващите тирове, както и от други тежки автомобили.

От румънска страна гарантират, че са в състояние в близките месеци да се подготвят в техническо отношение, за да бъде пренасочен трафикът. За целта са необходими нови двигатели на корабите, за да могат за по-кратко време да превозват товарите от българския бряг до съоръженията на пристан "Кичу". По този начин ще се скъси времето за чакане от страна на клиентите, ползващи превозвачите, и ще се оптимизира работата на ферибота.

За ре-старта на комплекса не са необходими административни актове и допълнителни споразумения, освен решение на Смесената българо-румънска комисия за фериботни превози на базата на съществуваща двустранна спогодба, тъй като собственикът на ферибота – ДП "Пристанищна инфраструктура", е и оператор, разполагащ с тарифа за услугата. Румънската страна е в ролята на корабен оператор – превозвач, ползовател на ферибота, определящ разписанието за движение на корабите.

Facebook коментари