Четвъртък, 05 Декември 2019 г.

Община Силистра е завърши дейностите по проект "Мога и успявам"

Община Силистра е завършила дейностите по проект "Мога и успявам", финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, съобщиха от общината.
В рамките на около 2 години /22 месеца/ над 110 ученици от Обединено училище "Св. Климент Охридски" в с. Професор Иширково и Професионална гимназия по производствени технологии /ПГПТ/ "Евлогий Георгиев" в Силистра са получили подкрепа за създаване на среда за развиване на допълнителни знания и умения и повишаване нивото им на подготовка.
Проведени са занимания, съобразени с възможностите и интересите на учениците, които да мотивират и провокират интереса им към изучаваните учебни предмети, обогатяване на речника, свободно общуване между връстници и възрастни, публични изяви, развиване на умения и сръчности в областта на изобразителното изкуство, съчетани с излети сред природата и усвояване на знания за историята и културата на българи и роми.
Проектът е включвал и квалификация на педагогически специалисти за работа в мултиетническа среда. В организирания общински форум "Овладяването на българския език в контекста на езиковата ситуация в община Силистра" са участвали над 70 души - педагогически специалисти от всички образователни степени, университетски преподаватели, студенти, експерти от Регионалното управление на образованието - Силистра и Регионална библиотека "Партений Павлович", представители на неправителствени организации, читалища, журналисти, общински съветници. С 15 педагогически специалисти в Хисаря е проведен обучителен семинар на тема "Работа в интеркултурна среда" за придобиване на познания и умения в областта на образованието без предразсъдъци, интерактивните методи на обучение за образование без предразсъдъци в клас. Петнайсет педагогически специалисти от училищата - партньори по проекта са обменили опит с техни колеги от Обединено училище "Св.Иван Рилски" в с. Червенци, община Вълчи дол, област Варненска.

Facebook коментари