Събота, 11 Юли 2020 г.

Технически причини отлагат пръскането срещу комари в Силистренско с един ден - предвидено е за 19 юли

От Областна администрация - Силистра информират, че предвидената за 18 юли, четвъртък въздушна обработка срещу комари ще бъде осъществена на 19 юли – петък. По технически причини с един ден е отложено авиационно третиране на площите по крайбрежието на р. Дунав с препарат е Ефциметрин 10 ЕК, който е от семейството на пиретроидите. Акцията се извършва според Наредба № 13 от 26 август 2016 г. относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомня на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите. Третиранията ще обхванат площи до 6 км навътре в засегнатите площи, определени от съответните общини. Обработката е от изгрев слънце до 10 ч., но в името на безопасността за пчелите собствениците на пчелни семейства трябва да изчакват още часове, преди да ги пуснат. За повече и по-подробна информация се обръщайте към съответната община.

Facebook коментари