Вторник, 29 Септември 2020 г.

Удължават затварянето на центъра на Силистра за коли с още една седмица

От община Силистра информират, че във връзка с извършване на строително - монтажни работи /СМР/ от ДЗЗД "Евростил", гр. София на обект: "Достъпна градска среда, чрез реконструкция и рехабилитация на ул. Симеон Велики, ул. Добруджа, гр. Силистра, и Подобект: "Зона за интервенция № 1: "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на ул. "Симеон Велики" и прилежащите тротоари и зелени площи"", със заповед на кмета на Община Силистра (ЗК 1209 от 17.07.2019г.) в периода от 07.00 ч. на 18. 07. 2019 г. /сряда/ до 17.00 ч. на 25.07.2019 г. /четвъртък , се ограничава достъпа и се забранява движението по следните улици:
- по ул. "Симеон Велики" и ул. "Добруджа" - участък от бензиностанция "OMV" до хотел "Danube", като движението ще бъде отбито съответно по ул. "Тутракан" и ул. "Н.Й. Вапцаров" на кръговото кръстовище, както и на кръстовището с ул. "Добруджа" и ул. "Петър Берон";
- по ул. "Хаджи Димитър" от двете страни на ул. "Симеон Велики", като движението ще бъде отбито съответно по ул. "Шар Планина" надясно към ул." Москва" и по ул. "Христо Ботев" наляво към бул. "Македония";
- по ул. "Христо Ботев" – участъка от кръстовището с ул. "Хаджи Димитър" до кръстовището с ул. "Партений Павлович";
- по ул. "Партений Павлович" – участъка от кръстовище с ул. "Симеон Велики" и ул. "Христо Ботев" до кръстовище с ул. "Анастас Янков";
- по ул. "Шар планина" – участъка от кръстовище с ул. "Хаджи Димитър" до кръстовище с ул. "Симеон Велики";
- по ул. "София" – участъка от кръстовище с ул. "Симеон Велики" до "У"-образното кръстовище с ул. "Отец Паисий",

От общината акцентират в своята информация, че СЕ ЗАБРАНЯВА ИЗЦЯЛО ДВИЖЕНИЕТО, СПИРАНЕТО И ПАРКИРАНЕТО В ГОРЕЦИТИРАНИТЕ УЧАСТЪЦИ !!!

Facebook коментари