Вторник, 28 Юни 2022 г.

Габриела Миткова: Около 740 ученици в областта вече са намерили място в обявените паралелки след 7 клас

Габриела Миткова, началник на Регионалното управление на образованието – Силистра даде интервю за Радио "Фокус"- Шумен.

Фокус: Г-жо Миткова, какво сочат резултатите от първото класиране за прием след 7 клас в област Силистра?

Габриела Миткова: В излезлите днес резултати от първото класиране за прием в гимназиите в област Силистра фигурират 713 класирани ученици, като 28 от тях са от друга област, но са подали заявления за нашите училища. 7 ученици от подалите заявление се оказаха неприети на първо класиране. Още преди класирането за директно записване са били насочени 27 ученици – със специални образователни потребности и хронични заболявания. Така общо около 740 ученика вече са намерили място в обявените паралелки. На първо класиране няма да се закриват паралелки, в момента тези ученици са разпределени според посочените им желания и успех, във всички паралелки от утвърдения държавен план-прием за 2019/2020 година. Има примери за паралелки пълни на максимума още на първо класиране и за професионални, и за профилирани гимназии на територията на областта, но то е и защото приемът е много предпазлив и много ограничен. При намаления брой ученици в областта винаги сме залагали такъв брой паралелки, за който учениците стигат. Така че имаме примери с добра пълняемост на паралелките и в професионалното образование и в профилираните гимназии. Още при залагане в приема професионалното образование води.

Фокус: Кои са важните срокове до края на кампанията за кандидатстване в гимназиите?

Габриела Миткова: В следващите три дни- 12, 15 и 16 юли учениците от първото класиране се записват. Тези, които са класирани по първо желание, трябва да се запишат иначе губят своето място. Класираните по второ и трето желание, а това е много малък процент, едва 7% от учениците са приети по второ желание, те могат да заявят желание за участие във второ класиране. Правят го в училището, където в момента са приети. Така мястото им от първия етап се пази, но може и да се придвижат към по-желано място, ако се освободи. Второто класиране се извършва за тези ученици, които са 3/4 пожелали. 7-те неприети деца участват във втория етап, без да подават заявления. При второ класиране е възможно ученик да се придвижи към попредно желание, ако се освободи място. Такива места се освобождават ако ученици са приети и на друго място, освен в нашата област, запишат се там, и не се появят при нас. Това не можем да го знаем на този етап. Но ако има деца, които изберат да се запишат извън областта, за техните места автоматично програмата изтегля следващия желаещ по бал. Това са възможните размествания. Също така, някои от 7-те неприети деца е възможно да се окажат приети на второ класиране. На 18 юли се обявяват списъците от второ класиране. Тогава тези, които са участвали в него ще разберат дали остават на същото място или са се придвижили към по- желано, а неприетите ще разберат дали са приети или продължават да са неприети. На 24 и на 25 юли ще се подават документи в РУО – Силистра за участие в трети етап на класирането за останалите свободни места. Това вече са напълно нови заявления, в които учениците посочват само свободните вече към този момент места. Ние ще обявим къде и в кои паралелки има такива и учениците, които на трети етап пожелават да кандидатстват, ще могат да кандидатстват само за свободните места към този момент. Могат да кандидатстват неприетите ученици, както и има 70 ученика, които все още не са подали заявления. Някои от тях имат поправителни изпити, други имат някакви други причини, но те също вече могат да се явяват на третото класиране и да кандидатстват за наличните към него момент свободни места. На 29 юли ще обявим резултатите от третото класиране. С това вече се прекратява това централизирано класиране по бал. Учениците , приети след трето класиране се записват, а след него останалите свободни места до края на лятото могат да се заемат направо в училищата. Така се развива планприемът. Няма нищо различно и ново в сравнение с предходни години, но, разбира се за родителите си е ново.

Фокус: Какво предвижда план-приемът за новата учебна година в област Силистра?

Габриела Миткова: Предвидени са 36 паралелки, в момента те няма да се закриват. В сравнение с предходни години има тенденция повече да се увеличава приемът там където са учениците- в общини, където има по- голям брой ученици, например в Дулово, в средното училище вече направиха успешно четвърта паралелка. Тази година вече е влязла в сила нормативната уредба и възможността да се привилигироват паралелки със защитени професии или с професии, за които е отчетен недостиг от работодателите. Тези паралелки могат да бъдат сформирани с по- малък брой ученици. Благодарение на това, сега ние не закриваме паралелки, тъй като всички е възможно да се случат към този момент, но някои от тях ще бъдат защитени и ще бъдат реализирани с по- малък брой ученици в тях. Предлагаме се и дуална система- за втори път в Икономическата гимназия се предлага професията е "ресторантьор". Фокус: А кои са защитените професии в областта? Габриела Миткова: "Производство на месо, местни продукти и риба" в Професионалната гимназия "Евлоги Георгиев", например е защитена професия. В същата гимназия паралелка с машини и системи с цифровопрограмно управление е от паралелките с недостиг, тя може да се реализира минимум с 12 ученици. "Дограма и стъклопоставяне", "трайни насаждения" са защитени, в Ситово се предлага производство на мляко и млечни продукти, също е защитена. "Стругар" и "работник в хранително- вкусовата промишленост", са професии, за които е отчетен недостиг, но при нас за тези две професии успешно за момента има приети ученици над минимума- в обединеното училище в село Проф. Иширково. "Автотранспортна техника" също е професия с недостиг, техник растениевъд. Има национално утвърдени списъци от паралелки от защитени професии и от професии с идентифициран недостиг, но при нас са тези примери, които цитирах. Специален фокус на Министерството на образованието и науката са т.нар. СТЕМ направления- математика, природни науки, софтуерни и хардуерни науки, така че също е даден приоритет на такива профили. Но, разбира се, ние сме длъжни да предлагаме на нашите ученици от всички възможни профили- има и от обществените науки, и езиково направление. Макар и област с малък брой ученици и учебни институции се стремим да предлагаме разнообразие на семействата. Фокус: Какво прави впечатление по план- приема за новата учебна година спрямо предходната? Габриела Миткова: През миналата учебна година сме осъществили 34 паралелки, при заложени 36. Тази година няма да закриваме на първо класиране. Възможно е да се закриват паралелки след трето класиране, ако продължават да са много под минимума и няма никакви шансове да се запълнят до есента. Но поради това, че е възможно тези със защитени професии да се осъществяват с по- малък брой ученици, се надяваме, че няма да се стигне до закриване на паралелки. За момента съществуват всички възможности да бъдат запълнени. Има още 72 ученика, които не са участвали в класирането и тепърва ще бъдат търсени да подават заявления. До есента всеки ученик може да намери място в съществуващите паралелки. Около 16.07.2019 г. 4/4 120 свободни места има, като в някои случаи са свободни места до максимума, а в някои случаи са свободни места до този минимум, който за защитените професии трябва да се предложи, но така или иначе има достатъчно места за всички ученици да намерят своето място в гимназиалния етап.

Facebook коментари