Понеделник, 09 Декември 2019 г.

Платеното от държавата въздушно пръскането срещу комари ще е на 18 юли

От Областна администрация Силистра информират, че продължават инсектицидните обработки срещу комари чрез авиационно третиране, по поречието на река Дунав по график. Предвиденият препарат е Ефциметрин 10 ЕК, който е от семейството на пиретроидите. За 18 юли, четвъртък, е планирано да бъдат третирани площите от село Сомовит, община Гулянци, Плевенска област, до сухоземната ни граница с Румъния край Силистра.

Въздушната обработка се извършва според Наредба № 13 от 26 август 2016 г. относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомня на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите. Третиранията ще обхванат площи до 6 км навътре в засегнатите площи, определени от съответните общини. Обработката е от изгрев слънце до 10 ч., но в името на безопасността за пчелите собствениците на пчелни семейства трябва да изчакват още часове, преди да ги пуснат. За повече и по-подробна информация се обръщайте към съответната община.

Facebook коментари