Вторник, 24 Май 2022 г.

Детска сесия в Общински съвет Силистра

Председателят на Общински съвет Силистра, д-р Мария Димитрова бе домакин на децата от летния клуб по интереси "Театър и приключения", с ръководител Лилия Маркова, който е организиран от Община Силистра и МКБППМН. Всяка година членовете на този клуб провеждат детско заседание и се запознават с работата и уредбата на местния парламент. Д-р Димитрова им разясни за модерните нововъведения, които са направили в начина на гласуване, което зарадва малките гости.
В началото децата си избраха председател и заместник-председател, а после гласуваха и дневен ред от четири точки, които приеха почти единодушно. Заседанието премина с дебати и изказвания на всички деца, които бяха вносители на докладните записки.
В края на заседанието малките приключенци благодариха за гостоприемството и връчиха на д-р Димитрова благодарствен адрес.

Facebook коментари