Четвъртък, 13 Август 2020 г.

Габриела Миткова, РУО – Силистра: 77 от подалите заявления за прием след 7 клас в областта не са приети на първо класиране

77 от подалите заявления за прием след 7 клас в област Силистра не са приети на първо класиране. Това каза за Радио "Фокус" – Шумен Габриела Миткова, началник на Регионално управление на образованието (РУО) – Силистра. "В излезлите днес резултати от първото класиране за прием в гимназиите в област Силистра фигурират 713 класирани ученици, като 28 от тях са от друга област, но са подали заявления за нашите училища", заяви Габриела Миткова. Тя уточни, че още преди класирането за директно записване са били насочени 27 ученици – със специални образователни потребности и хронични заболявания. Така общо около 740 ученици вече са намерили място в обявените 36 паралелки в областта. "На първо класиране няма да се закриват паралелки, в момента тези ученици са разпределени според посочените им желания и успех, във всички паралелки от утвърдения държавен план-прием за 2019/2020 година", посочи Габриела Миткова. 12, 15 и 16 юли са датите за записване на учениците от първото класиране. Класираните по първо желание трябва да се запишат, иначе губят своето място. "Класираните по второ и трето желание, а това е много малък процент, едва 7% от учениците са приети по второ желание, могат да заявят желание за участие във второ класиране. Правят го в училището, където в момента са приети. Така мястото им от първия етап се пази, но може и да се придвижат към по-желано място, ако се освободи. Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране. Неприетите ученици участват във втория етап, без да подават заявления", обясни Габриела Миткова.
До 18 юли ще се обявят списъците с приетите на втори етап. "Тогава тези, които са участвали в него ще разберат дали остават на същото място или са се придвижили към по-желано, а неприетите ще разберат дали са приети или продължават да са неприети", каза Габриела Миткова. На 24 и на 25 юли ще се подават документи в РУО – Силистра за участие в трети етап на класирането за останалите свободни места. "Това вече са напълно нови заявления, в които учениците посочват само свободните към този момент места. Ние ще обявим къде и в кои паралелки има такива и учениците, които на трети етап пожелават да кандидастват, ще могат да го направят само за свободните места към този момент. Могат да кандидатстват неприетите ученици, има и 70 ученици, които все още не са подали заявления. Някои от тях имат поправителни изпити, други имат някакви други причини, но те също вече могат да се явяват на третото класиране и да кандидатстват за наличните към него момент свободни места", обясни Габриела Миткова. Списъците на приетите и неприетите ученици от третия етап на класиране ще бъдат оповестени на 29 юли.

Facebook коментари