Четвъртък, 29 Октомври 2020 г.

От 350 до 500 лева ще вземат преброители и контрольори, ангажирани в 2-те седмици на националното преброяване през 2011

От днес стартира набирането на преброители и контрольори, за националното преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 г. На специална пресконференция, дадена днес от зам. областния управител Денка Михайлова, като председател на Областната преброителна комисия и директора на регионалното статистическо бюро в Силистра Стефка Малчева (секретар на Комисията).
Националното преброяване е предвидено да се проведе от 10 март до 24 март 2011 г. От 10 ноември до 10 декември 2010 г. ще бъдат избрани 600 преброители и 120 контрольори. Като са предвидени около 70 резерви. Кандидатите ще трябва да подадат в Общинските преброителни комисии заявление и биографична справка по образец и копие на диплома за завършено образование. Документите могат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяването (www.nsi.bg/census2011) на Националния статистически институт (НСИ) и от сайтовете на общините Силистра и Дулово, или да се получат на хартиен носител в съответната община.
Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Няма да се наемат за преброители данъчни служители, полицаи, митничари, следователи и съдебни служители.
Преброителите ще бъдат с "работно време" от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително - събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават хората от техния преброителен участък.
За две седмици всеки преброител ще трябва да преброи около 200 – 250 души и около 80 жилища. Заплащането на всеки преброител е индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради. За град Силистра, с население към 31.12.2009 г. от 37 837 души, броят на преброителите и контрольори съответно ще е около180 преброителя и 35 контрольора.

Facebook коментари