Неделя, 25 Февруари 2024 г.

Областна епизоотична комисия Силистра утвърди мерки срещу Африканска чума по свинете

На 10.07.2019 г. в заседателната зала на Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Областната епизоотична комисия, водено от заместник- областният управител г-н Стоян Бонев, който е и заместник-председател на комисията. Заседанието е в изпълнение на заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) във връзка с констатирано огнище на заболяването Африканска чума по свинете на територията на с. Жернов, общ. Никопол, обл. Плевен. Нови огнища на заболяването в отделни стопанства от типа "заден двор" има в четири населени места в област Плевен – в общините Гулянци и Никопол.

Д-р Валери Милчев от ОДБХ запозна присъстващите с разпоредбите на заповедта на изпълнителния директор на БАБХ и актуалната към момента епизоотична обстановка на територията на страната и областта. Има издадена нова заповед от 9.07.2019 г. с определени две зони – инфектирана и предпазна, в които започва инвентаризация на домашните прасета и съответно евтаназия. Кметовете на общини трябва да предоставят на Областна епизоотична комисия Силистра в срок до 17.07.2019 г. информация за хода на информационната кампания. Следващото заседание на комисията да бъде на 18.07.2019 г. от 13 ч.

Предстои да бъде издадена заповед на областния управител (сведена до знанието на всички членове на Областна епизоотична комисия, кметовете на общини от област Силистра и изпълнителния директор на БАБХ), в която ще бъдат включени мерки, взети с решение от Комисията, както следва:
Да продължи дезинфекцията на всички МПС на регистрираните ГКПП – Силистра и Кайнарджа, влизащи на територията на Република България от Република Румъния, минаващи по обособен коридор, който се явява единствен достъп за влизане на територията на областта.
Да се осъществява стриктен контрол върху нерегламентираното движение на домашни свине и продукти от свинско месо на територията на областта.
Забранява се търговията, придвижването и транспортирането на домашни свине, с изключение на тези от индустриални свиневъдни стопанства, предназначение за незабавно клане и за доотглеждане, спазвайки разпорежданията на заповеди, издадени от ЦУ на БАБХ.
Да се забрани провеждането на нерегламентирани пазари на животни.
Да се информира БАБХ (ОДБХ) в случай на мъртви животни и животни със съмнения за наличие на заболяването.
Да се засили информационната кампания чрез раздаване на информационни материали на населението относно заболяването АЧС, като се препоръчва изколването на домашните прасета в обектите от типа "заден двор" с цел превенция на разпространение на заболяването към промишлените ферми на територията на областта. Раздаването на информационни материали да става от кметовете и кметските наместници по населени места срещу подпис от собствениците на домашни прасета.
Да се ограничи достъпът на селскостопански животни до сметищата.
Да продължи почистването и контролирането на местата за спиране по първокласната пътна мрежа на територията на областта.
Да се свикват ежеседмично оперативни заседания на областната и общинските епизоотични комисии (в изпълнение на Заповед №РД-11-1314/08.07.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ) за предприемане на допълнителни (спешни) мерки, съобразно динамиката на ситуацията, за предотвратяване възникването на болестта АЧС на територията на областта.
На основание чл. 133, ал. 2, т. 1 от ЗВД, кметовете и кметските наместници на населените места да осигурят лица (служители в кметствата или други), които да съдействат на инспекторите на ОДБХ за изпълнение на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заболяването АЧС.
При издаване на разрешителни за индивидуален лов, да се изисква от ловците подписване на декларация за това, че същият не отглежда домашни прасета в обект от типа "заден двор".

Facebook коментари