Четвъртък, 12 Декември 2019 г.

Студенти от Силистра с изложба "Европейският дух в образователното дело на Силистра (1878-1913)"

С изложбата "Европейският дух в образователното дело на Силистра (1878-1913)", представена на 5.07.2019 г. в една от залите на Художествена галерия Силистра с директор Йордан Колев приключи първият етап от реализирането на събития от Областна администрация Силистра в изпълнение на Комуникационна стратегия на Република България в Европейския съюз.

Тя е подготвена от Студентска учебно-изследователска лаборатория "Културно-историческо наследство" към Филиал Силистра на Русенски университет "Ангел Кънчев", в която са включени студенти от специалност "Педагогика на обучението по български език и чужд език" с ръководител доц. д-р Румяна Лебедова, създадена през 2013 г. по проект Фонд "Научни изследвания". В нея са включени студенти от хуманитарното направление, специалност "Педагогика на обучението по български език и чужд език", които имат по-задълбочени интереси в областта на хуманитаристиката.

Изложбата се организира в навечерието на честването на 130 г. от създаване на педагогическото образование в Силистра през 2020 г., тъй като през учебната 1890-1891 г. стартира първият педагогически курс на Държавно педагогическо мъжко трикласно образцово училище Силистра. Тя е на разположение на желаещите да я посетят до 15 юли т.г., а след това предстои да бъде експонирана във Филиал Силистра. От 1 септември, при желание и заявки, би могла да бъде представяна в читалища, училища и културни институции.

На събитието присъстваха Елена Томова – главен секретар на Областна администрация Силистра, която представи целта на Стратегията (на нея в област Силистра от м. април до м. юли 2019 г. бяха посветени общо 11 събития – в 7 читалища в градовете Силистра, Тутракан, Главиница, както и в селата Ситово, Проф. Иширково и Голеш; в 3 културни и една образователни институции).

Цветана Игнатова – началник на дирекция "Хуманитарни дейности" на община Силистра, връчи на доц. д-р Валентин Стоянов – директор на Филиал Силистра, поздравителен адрес от името на д-р Юлиян Найденов – кмет на общината. Участваха също: Даниела Недялкова – директор на Регионална библиотека "Партений Павлович", и представители на Регионален исторически музей Силистра – партньори в организацията на други подобни събития отново във връзка със Стратегията; Юлия Кюшелиева – директор на отдела на "Държавен архив" в Силистра; представители на Център за кариерно ориентиране Силистра и на образователни институции; граждани, студенти и преподаватели.

Доц. д-р Румяна Лебедова: "Изложбата е структурирана в четири тематични ядра, които поставят акцент върху личности и събития, превърнали Педагогическото училище в Силистра в основен проводник на европейския дух и в културна емблема на града. Виждаме също информация за просветителството като основна тенденция в духовния живот на Нова България след 1878 година.

Facebook коментари