Четвъртък, 05 Декември 2019 г.

45,80 е средният брой точки от НВО след 7 клас по български език и литература в областта

768 ученици са се явили и са били оценени в националното външно оценяване след 7 клас по български език и литература в област Силистра. Няма анулирани работи, съобщиха от Регионалното управление на образованието. Средният брой точки за областта е 45, 80. Този резултат е по – нисък от средния за страната със 7, 26 точки. Повишен е успехът спрямо собствените ни миналогодишни постижения, когато средните областни точки бяха 41, 38. Ниските резултати не са равномерно разпределени – 10 училища от общо 33 имат резултат по- висок от средния областен, а 6 от тях са с резултат по –висок и от средния за страната. Училищата с най – висок среден резлтат са ПМГ "Св. Кл. Охридски", ОУ "О. Паисий", ОУ "Ив. Вазов" и СУ "Н. Й. Вапцаров", всички в Силистра Училището с най- нисък среден брой точки е ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Нова Черна, община Тутракан. 25 ученици имат над 90 точки, докато миналата година са били само трима. Няма ученик със 100 точки.131 ученици имат брой точки под границата за оценка "Среден 3". Те са 17 % от седмокласниците. Броят ученици миналата година по този показател е бил 132.772 ученици се явиха и бяха оценени по математика. Няма анулирани работи. Среден брой точки за областта – 25, 93. Този резултат е по – нисък от средния за страната с 7, 69 точки и по- нисък спрямо собствения ни резултат миналата година с 5, 04 точки. Ниските резултати не са равномерно разпределени – 11 училища от общо 33 имат резултат по- висок от средния за областта, а 6 от тях са с резултат по –висок и от средния за страната. Училищата с най – висок среден резлтат са ПМГ "Св. Кл. Охридски", Силистра, ОУ "О. Паисий", Силистра и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Черник. Училището с най– нисък резултат е ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Брадвари. 3- ма ученици имат над 90 т. Няма ученик със 100 точки. 246ученици имат брой точки под границата за оценка "Среден 3". Те са 31, 8 % от седмокласниците. Влошени са резултатите спрямо миналата година, когато този процент бе 22, 8- 196 ученици. Запазва се тенденцията резултатите по математика да са по- ниски от БЕЛ, както и тенденцията за голяма разлика между първите и последните училища. Резултатите от НВО влизат в балообразуването в приема след VІІ клас като точки, а не превърнати в оценки.

Facebook коментари