Сряда, 28 Октомври 2020 г.

Областните управители на Силистра, Добрич и Габрово ще обменят опит на 11 ноември за газификацията на Силистра

На 11 ноември 2010 г. (Четвъртък), от 14:00 ч., в заседателната зала на областната администрация, ще се проведе работна среща, на която ще бъдат съгласувани действията на заинтересованите страни по предстоящата газификация на Силистра, съобщиха от областна управа.
В срещата, която ще бъде домакинствана от областния управител на Силистра д-р Владимир Янков, участие ще вземат областните управители на област Добрич – Желязко Желязков и на област Габрово – Мариян Костадинов, кметовете на общините, през които преминава газо-разпределителното трасе, и представители на Булгартрансгаз" ЕАД (фирмата, която ще изгражда газо-преносната мрежа от Добрич до Силистра, както и автоматичната газо-разпределителна станция "Силистра").
Предвидено е газопроводът от Добрич до Силистра да е преносен, като предназначението му е да доставя природен газ за промишлена и битова газификация на град Силистра и района. Той ще преминава през 2 области – Добрич и Силистра, 4 общини и 25 землища и е с дължина 79,670 км.
С решение № 615 от 14.07.2009 г., газопроводът е обявен за обект от национално значение.

Facebook коментари