Понеделник, 09 Декември 2019 г.

Без загинали по пътищата на Силистренско през месец юни

ОД на МВР направи ежемесечния си отчет за състоянието на пътнотранспортния травматизъм на територията на областта за месец юни.
За периода 01.06.2019 г. до 30.06.2019 г. на територията на ОДМВР Силистра са настъпили 26 бр. ПТП, като за същия период на 2018г. са 29 бр. ПТП. Тежките ПТП от всички пътни произшествия са 12 бр., като за същия период на 2018г. са 14 бр. Налице е намаляване на всички ПТП с 3 броя и на тежките ПТП за сравняваните периоди на 2018г. и 2019г. с 2 броя. Ранените лица са 16 бр., като за същия период през 2018г. са също 16 бр.,т.е има устойчивост по линия на ранените лица. За времето от 01.06.2018г. до 30.06.2018г. има две убити лица, като за същия период през 2019г. няма загинало лице.
Запазва тенденцията на територията на по-големите общини с голяма интензивност на човекопоток и МПС да се реализират по-голям брой ПТП. През м. юни 2018г. и 2019г. на територията на община Силистра се реализират най-голям брой ПТП - съответно 9 бр. за 2019г. и 19 бр. за 2018г., община Дулово 4 бр. ПТП за 2019г. и 5 броя ПТП за 2018г. , община Тутракан по 4 бр. за 2019г., като за периода през 2018г. са допуснали по 1 бр.ПТП, община Алфатар и община Ситово са допуснати 2 бр. ПТП за 2019г. срещу 1 ПТП за 2018г., община Главиница 4 ПТП за 2019г. срещу 2 ПТП за 2018г. Отчита се намаляване на ПТП-та през 2019г. с 1 брой в община Дулово, като най- сериозно намаление на допуснатите ПТП е в община Силистра с 10 бр. Има увеличение на реализираните през 2019г. ПТП в община Алфатар, Ситово и Кайнарджа с 1 бр., община Главиница с 2 бр.ПТП. община Тутракан с 3 бр. ПТП.Община Силистра заема най-голям дял допуснати ПТП през анализирания период за 2019г. с 34.62%., община Главиница, община Дулово и община Тутракан с 15.38%. При разпределението на ранените лица през м. юни 2019г. най-голям дял заема община Силистра с 56.25% , община Дулово с 18.75%. За м. юни 2019г. няма убити лица на територията област Силистра.

Facebook коментари