Четвъртък, 29 Октомври 2020 г.

Областния управител заостри вниманието върху опасността от пожари в сухото и ветровито време

Областният управител разпореди стриктно спазване на противопожарните изисквания, при работа на полето или в горите, съобщиха от областна управа.
В предупредителни писма до кметовете на 7-те общини в област Силистра, д-р Янков посочва, че заради неблагоприятната метеорологична обстановка (трайно засушаване и бурни ветрове) и зачестилите горски пожари в страната е необходимо да бъдат уведомени кметовете и кметските наместници в съответната община, за да се спазват необходимите мерки за предотвратяване на пожари.
Към бдителност призова днес и директорът на Регионалната дирекция по горите в Русе инж. Красимир Тоджаров. Той препоръча затягане на противопожарните мерки в областите Силистра, Разград и Русе, чиито горски територии попадат в управлението на дирекцията.

Facebook коментари