Неделя, 17 Ноември 2019 г.

Обучение по архивистика за читалищни дейци се проведе в Силистра

В Силистра бе проведена областна работна информационна среща с представители на читалищата от Силистренска област, организирана съвместно от РЕКИЦ "Читалища и отдел "Държавен Архив"- Силистра. Те бяха запознати с условията и реда за водене на Регистър на Национален архивен фонд във връзка със задълженията на народните читалища по повод с наредбата за условията и реда за водене на Регистъра. Представянето направи началникът на отдел "Държавен архив" Юлия Кюшелиева. В нейното изложение бе намерено място за примерния списък на водените документи със срокове на съхранение в народните читалища - изложение на на мл. експерт Драгомира Тодорова. Направен бе инструктаж и обратна връзка в хода на попълване на информационната карта за дейността на читалищата към публичния регистър на Министерството на културата за 2018 година от ст. експерт РЕКИЦ "Читалища"- Силистра Мария Неделчева.

Facebook коментари