Сряда, 28 Февруари 2024 г.

Районен съд-Силистра проведе Ден на отворените врати

Районен съд-Силистра проведе Ден на отворените врати на тема: "Органите на съдебната власт гарант за укрепване на законността в търсене на истината и отстояване на справедливостта". Граждани и ученици се запознаха с организацията на работа на съда, с отделни съдебно-административни процедури, с работата и функциите на съдебните служби. Беше осигурен достъп до деловодствата на съда - наказателно, гражданско, на съдебно-изпълнителна служба, на бюро съдимост.

Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов "Открито за съдебната власт", целяща популяризиране дейността на съда, повишаване на правната култура на гражданите, постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.

Facebook коментари