Четвъртък, 20 Февруари 2020 г.

Читалището в Тутракан със събитие по Комуникационна стратегия на РБ за ЕС

В НЧ "Н. Вапцаров" в град Тутракан бе проведено събитие във връзка с инициатива, която е част от Работна програма 2019 г. от Национален план за изпълнение на Комуникационна стратегия на Република България за ЕС. То е по дейност 2 "Представяне на културното многообразие на ЕС, насърчаване на толерантността, превенция на езика на омразата, в това число и за отбелязване на приноса на Република България в спасяването на евреите от холокоста".

Елена Томова – главен секретар на Областна администрация Силистра откри събитието, подчертавайки, че дейността е включена в т.нар. приоритет 2 – "Живо културно наследство на Европа. Културно многообразие и етническа толерантност в ЕС. Приносът на Република България към европейските ценности".

Йордан Георгиев – експерт в Областна администрация, представи темата за холокоста чрез специално подготвен текст, придружен от слайд шоу с кадри, вкл. за моменти, свързани с евреите от годините, когато представители на този етнос са живели и творили в Силистра.

Открита бе гостуваща изложба на Полски институт, София на тема "Хора и събития. 70 години дейност на Държавен музей Аушвиц-Биркенау". Читалищната библиотека чрез библиотекаря Йорданка Иванова представи най-новите си четири книги, посветени на общочовешките ценности, както и документална проза, и научна литература.

Музикални и танцови изпълнения имаше от Школа по съвременни танци и група "Акустика" при читалището. Учениците Яна Куцарова, Денислав Маринов, Айсен Асан и Нихал Салим от 11 клас на СУ "Йордан Йовков" споделиха впечатления от посещението си в някогашния концентрационен лагер "Аушвиц-Биркенау", осъществено в рамките на техен обмен по линия на програма "Еразъм". В проведената дискусия се включи и авторката на книги Анастасия Якова. Участваха преподавателите на СУ "Й. Йовков" и СУ "Хр. Ботев"!

Facebook коментари