Понеделник, 23 Май 2022 г.

УС на Националната асоциация на председателите на Общински съвети заседава в Силистра

Общнски съвет Силистра бе домакин на заседание на УС на Националната асоциация на председателите на Общински съвети/ НАПОС/. Заседанието има за цел да отчете свършеното от Асоциацията през мандат 2015-2019г. Докладът бе представен от Красимира Германова - председател на НАПОС, която отчете работата на Асоциацията по актуални въпроси, обучения и форуми, както и дейността й във връзка с реализацията на значителен брой проекти по общини, в различни обществени направления. Бяха обсъдени взаимоотношенията на Асоциацията със сдружение "Български правозащитен алианс" и бе представена програмата "Тръст за социална алтернатива" и финансов отчет на Асоциацията. Поздрав към гостите на Силистра поднесе д-р Юлиян Найденов- кмет на общината, който подчерта ролята на Силистра във формиране на Асоциацията през 2004г., когато е създадена.

Facebook коментари