Вторник, 26 Май 2020 г.

В 3 поредни дни в област Силистра – нови събития по Комуникационната стратегия на РБ в ЕС, до края на месеца – още 6

В започналата седмица предстоят нови събития на правителството по Комуникационната стратегия на Република България в ЕС, проведени със съдействието на Областна администрация Силистра в областта, благодарение на партньорство с други институции. На 11 юни от 18 ч. Народно читалище "Св. св. Кирил и Методий" Силистра, а на 13 юни от 14 ч. Народно читалище "Н. Й. Вапцаров" Тутракан са домакини на инициативи по дейност 2 в приоритет 2 (културно многообразие, превенция на омразата, холокост). В читалищата в град Главиница - на 19 юни, и в село Ситово – на 25 юни, са останалите две събития от същия род. Вече са факт инициативите в селата Проф. Иширково – община Силистра, и Голеш – община Кайнарджа. На 12 юни от 17 ч. в Художествена галерия Силистра е откриването на изложбата "Добруджанският пейзаж" – тя е по дейност 1 на приоритет 2 в Комуникационната стратегия – многообразие на етноси и култури в ЕС и приносът на Република България към европейските ценности. Подобни събития се очаква в близките дни да представят Регионален исторически музей Силистра и Студентска лаборатория с р-л доц. д-р Румяна Лебедова при Филиал Силистра на РУ "А. Кънчев", както и Регионална библиотека "Партений Павлович" Силистра – на 28 юни, когато в рамките на национална конференция "Хоризонти вчера – хоризонти днес". 60 години методическа дейност на Регионална библиотека "Партений Павлович" в област Силистра" е вписана изложбата "РБ "Партений Павлович" Силистра и читалищните библиотеки в Силистренска област – партньори в реализиране на националните политики на Министерство на културата и местната власт".

Facebook коментари