Понеделник, 28 Септември 2020 г.

Електронно табло не показва нивото на Дунав при Силистра

Дунав е най-голямата европейска плавателна река след Волга. През 2015 година приключва реализирането на проект "Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав". Той се финансира по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. и се изпълнява от изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД).
Още през 2014 година в девет населени места по поречието на Дунав – от Ново село до Силистра, бяха инсталирани автоматични хидрометрични и метеорологични станции. Те отчитат водното ниво по протежение на реката, температура и мътност на водата, влажност на въздуха, скорост и посока на вятъра, количество валежи, атмосферно налягане ежедневно и наи други параметри. Всички тези данни се показват на електронни табла, поставени в селищата.

От "Кворум Силистра" проверихме електронното табло на брега на Дунав, на ул. Пристанищна, до ресторант "Сладост". Оказа се, че таблото дава информация само за температурата на въздуха, но не и за нивото на река Дунав при Силистра, което се покачва ежедневно и наближава критичното за Силистра ниво от 777 сантиметра.

Информация за нивото на реката до областния град може да се получи само на сайта Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав". Днес на 8 юни нивото е 638 сантиметра, като покачването за последнто денонощие е с + 23 сантиметра.

Facebook коментари