Събота, 15 Август 2020 г.

ОИЦ-Силистра награди участниците в онлайн конкурса "Имам бизнес идея!"

Дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерски съвет и Мрежата от 27 Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в страната организираха онлайн конкурс на тема "Имам бизнес идея!", който бе проведен в периода април-май 2019 година. Желаещите да се включат в конкурса трябваше да представят своята бизнес идея чрез видеоклип с продължителност не повече от 2 минути. Областен информационен център – Силистра получи 8 видеоклипа за участие от ученици от гр.Силистра и гр.Дулово. Конкурсът протече във фейсбук, а авторите на двата клипа, събрали най много "харесвания", посетиха София Тех Парк на 1 юни и участваха в специално организирано събитие за победителите от всички области в България.
Събитието за награждаване в ОИЦ-Силистра протече в приятна неформална обстановка, която предразположи всички участници да коментират своите видеоклипове и да обменят идеи за реализиране на бизнес идеите си. Двамата победители – Ронелия Лазарова и Нико Антонов разказаха чрез снимки и видео за посещението си в София Тех Парк, от което са си тръгнали заредени с много нови идеи, положителни емоции и добро настроение.
Гости на срещата бяха г-жа Майа Григорова от Регионално управление на образованието – Силистра и Атанаска Атанасова от отдел "Образование и младежки дейности" в Община Силистра, които се включиха в дискусията и чрез своите въпроси провокираха участниците да помислят за реално бъдещо развитие на идеите си. От своя страна, експертите от Център за кариерно ориентиране – Силистра обърнаха внимание на личностните качества, които трябва да притежава един успешен предприемач и подложиха на дискусия въпросите: Какви са новостите в маркетинга и представянето на даден продукт? и Как да спечелиш потенциални клиенти?.
Д-р Диана Бебенова, Председател на СНЦ "Паралел – Силистра", запозна учениците с програма Еразъм+ – програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа чрез осигуряване на възможности да учат, да проведат стаж, да натрупат опит и да работят като доброволци в чужбина.
За финал всички участници в конкурса получиха мобилни тонколонки, осигурени от Министерски съвет, грамоти за участие, информационни и промоционални материали от Областен информационен център – Силистра и Община Силистра.

Facebook коментари