Събота, 15 Август 2020 г.

Приключи проекта за модернизирането на ПЗГ ,,Добруджа"

Днес, 5 юни 2019 г., в двора на Професионална земеделска гимназия ,,Добруджа" се проведе заключителна пресконференция във връзка с приключването на проект "Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ ,,Добруджа".
Проектът е на стойност 1 300 000 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В събитието взеха участие д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра и възложител, председателят на Общински съвет Силистра – д-р Мария Димитрова, г-жа Габриела Миткова – началник РУО, ръководството на Община Силистра: Денка Михайлова, инж. Тихомир Борачев, директорът на гимназията Пламен Славов, представители на фирмите изпълнители на строително-монтажните работи на обектите и на строителен надзор, учители, ученици посещаващи гимназията, журналисти.
Представени бяха постигнатите цели, дейности и резултати от предоставената безвъзмездна финансова помощ.
Д-р Юлиян Найденов изказа благодарност към екипа на проекта, към фирмата изпълнител, към ръководството на училището и към всички реализирали дейностите по проекта. изрази увереност, че и в бъдеще ще продължат успешните ни партньорски отношения. Почти на 100% е обновена образователната инфраструктура в общината.
На учителската колегия и на учениците гостите пожелаха на добър час. В церемонията по отрязване на лентата на обновените класни стаи и общежитие се включиха д-р Юлиян Найденов- кмет, д-р Мария Димитрова- председател на ОбС и директорът Пламен Славов.
Церемонията за откриване на обекта продължи с изпълнения на балет "Аксел" и възможността всички гости да разгледат обновените сгради.

Facebook коментари