Вторник, 27 Февруари 2024 г.

Районен съд-Силистра организира "Ден на отворените врати"

Районен съд-Силистра организира "Ден на отворените врати" на тема: "Органите на съдебната власт гарант за укрепване на законността в търсене на истината и отстояване на справедливостта".
Ще бъде осигурен достъп до деловодствата на съда - наказателно, гражданско, на съдебно-изпълнителна служба, на бюро съдимост.
Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов "Открито за съдебната власт", целяща популяризиране дейността на съда, повишаване на правната култура на гражданите, постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.
Инициативата ще се състои на 14.06.2019 година от 11.00 часа в Съдебната палата в град Силистра.
Специално за учащите, поради провеждането на учебни занятия, посещението е предвидено за времето от 14.00часа до 16.00часа.

Facebook коментари