Сряда, 29 Ноември 2023 г.

Женя Марчева от ЕГ спечели стипендия за едногодишно обучение в САЩ

Женя Марчева от ЕГ е сред финалистите на програмата за обмен на ученици YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study), в рамките на която 11 ученици от страната получават стипендия за едногодишно обучение в САЩ за следващата учебна 2019/2020 година. Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ и покрива всички разходи, свързани с пътуването и участието в програмата, като учениците посещават държавни щатски училища и живеят при избрано специално за случая американско семейство.

Разговаряхме с Женя, ученичка от 10.а клас, за процеса на селекция, за това, което ѝ предстои и за нейните очаквания:

Защо реши да кандидатстваш по програмата YES?
"До миналата година само бях чувала за тази програма. Тогава възможността да прекарам една учебна година в САЩ ми се струваше далечна, трудна, дори недостижима. Мнението ми остана такова за кратко – през есента започна тазгодишната селекция на кандидати, но този път се почувствах различно. Вместо със страх се изпълних с желание за пътувания, запознанства, нови знания и опит. За една година разлика светът вече не ми изглеждаше толкова голям, колкото преди. Някъде там започна всичко, и то с идеята "само да си пробвам късмета".

Разкажи ни за процеса на кандидатстване и селекция.
"Бях положително изненадана от лесното и достъпно кандидатстване онлайн. То комбинира първите два от общо три кръга на селекция. Изисква от учениците да предоставят както основна лична информация, така и свободен отговор на въпроси по житейски теми. Бих съветвала всеки един ученик да участва ако е заинтересован от програмата, защото чрез този процес на кандидатстване се измерват качества на характера, които всеки би могъл да развие у себе си. Третият кръг се състоя от тест по английски, интервю на живо с представители на програмата, и групови дейности с останалите избрани кандидати, където ни поставиха в хипотетични ситуации и проследиха уменията ни за справяне с проблеми и работа в екип."

Знаеш ли какво ти предстои от началото на следващата година?
" Не, не знам, но и предпочитам това да си остане така. Предварителните очаквания и представи често разочароват при старта на нещата. Ще се подготвя колкото мога и всичко останало ще се случи естествено и навреме. Само едно нещо е сигурно – ще имам изключително много което да науча за себе си, за околните и за света."

Какви са очакванията ти? Какви ще са за теб ползите от този обмен?
" Единствено очаквам да се върна интелектуално, морално и духовно по-богата, но това зависи най-вече от мен. Смятам за най-важно ние, децата, да имаме усет за самостоятелност и да носим сами отговорност за постъпките и решенията си, което е една от основните цели на тази програма. Надявам се да бъда достоен представител на България там и да оставя добро впечатление за нашата култура и образование. "

Програмата се реализира от Американски съвет за международно образование (American Councils for International Education) - международна организация, която стимулира културния диалог и обмен на ученици между САЩ и страни от Източна и Югоизточна Европа, и Евразия.

Facebook коментари