Сряда, 25 Май 2022 г.

Първо заседание след евроизборите проведе Общински съвет Силистра

В началото на провелото се днес заседание, положи клетва за встъпване в длъжност като общински съветник г-н Венелин Димитров.
Бяха приети общо десет докладни записки, отнасящи се за: Откриване на процедура за разпределение и възлагане на автобусни превози по линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Силистра; Сключване на предварителен договор за продажба на земя – общинска собственост в с. Калипетрово; Разпореждане с имоти - частна общинска собственост в с. Айдемир; отпускане на стипендия на ученик за участие в международния космически лагер Space Camp Turkey 2019 г.; Осигуряване на финансови средства за СК по баскетбол "Доростол" за участие във Финалните турнири на Държавното първенство; Одобряване на "ПУП – ПП за изграждане на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "Нетуоркс - България" ЕООД на територията на Община Силистра - 2 част"; допускане изработването на ПУП за система за споделени велосипеди – алтернатива за публичния транспорт, гр. Силистра, община Силистра; допускане изработването на ПУП за изграждане на полски път с трайна настилка с основа от трошен камък в поземлени имоти в село Калипетрово.

Facebook коментари