Сряда, 18 Септември 2019 г.

Осъдиха на първа инстанция шефа на горското в Силистра на 2 години и 4 месеца условно и глоба 5 000 лева

Окръжен съд-Силистра призна Г.Р.М. за виновен в това, че на 28.11.2018 г., в гр.Силистра, в сградата на ТП "Държавно горско стопанство"-Силистра, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - директор, е поискал дар - парична сума в размер на 4 500 лева и е приел такъв - парична сума в размер на 4 600 лв., който не му се следва, от лицето И.И.Д. - служител на търговско дружество от град Дулово, информираха Пресслужба Окръжен съд – Силистра.

Г.Р.М. е поискал сумата за да не извърши действия по служба, а именно: да не осъществи контрол свързан с предмета на дейност на ДГС - Силистра съгласно Закона за горите като разпореди на своите подчинени горски служители да не осъществяват контрол, да не извършват проверки, да не съставят Актове за установяване на административно нарушение и да не спират дейност по дърводобив в землищата на село Алеково и град Алфатар, област Силистра, по отношение на търговското дружество.
По искане на подсъдимия съдът е разгледал делото по реда на съкратено съдебно следствие. Г.Р.М. е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е признал за виновен.
Държавното обвинение - Окръжна прокуратура-Силистра поддържа обвинението съгласно внесения обвинителен акт и пледира налагане на наказание по вид "лишаване от свобода" в размер над минималния, което да се намали с една трета, съобразно разпоредбите на съкратеното съдебно следствие и се отложи изтърпяването му за максимален изпитателен срок. Поискано е и налагане на наказание по вид "глоба", съответстващо както на размера на сумата предмет на престъплението, така и на средния размер определен от законодателя. Допълнително прокуратурата пледира и за налагане на наказание "лишаване от права". Представителят на обвинението коментира смекчаващите отговорността обстоятелства-чистото съдебно минало и направените самопризнания на подсъдимия и не сочи отегчаващи отговорността обстоятелства.
Окръжен съд – Силистра е наложил на Г.Р.М наказание две години и четири месеца лишаване от свобода и е отложил изтърпяването му за срок от пет години. Осъденият трябва да заплати глоба в размер на пет хиляди лева и е лишен от правото да заема ръководна длъжност в структурите на "Северноцентрално държавно предприятие" – Габрово за срок от три години.
Присъдата на Окръжен съд подлежи на обжалване или протест пред Варненски апелативен съд.

Facebook коментари