Събота, 06 Юни 2020 г.

Община Силистра спечели проект за безплатен интернет

На 15 май 2019 г. Европейската комисия обяви резултатите от проведения втори конкурс по инициативата WiFi4EU. От подадени 117 заявки от български общини, 63 от тях са одобрени за получаване на финансиране в размер на общо 945 000 евро.

Сред успешно участвалите в конкурса е и Община Силистра, която подаде своето заявление в първата секунда от отваряне на портала. По този начин тя се нарежда сред първите одобрени за финансиране общини, като принципа на участие бе "пръв кандидатствал – пръв спечелил". В този конкурс близо 98% от ваучерите са спечелени още в първите 60 секунди от отварянето на портала, което доказва, че Община Силистра е активна и използва всички възможности за привличане на средства от европейски и национални програми за финансиране.

Със спечеления ваучер на стойност 15 000 €, Европейската комисия ще осигури за община Силистра средства за изграждане на зона за безплатен достъп на желаещите граждани до интернет.

Срокът за реализация е 18 месеца, като процедурата за изграждането на интернет зоната ще стартира скоро и ще обхване ключови места от града.

Целта на WiFi4EU е не само да има свързаност на отделните хора, но и да помогне за културния и исторически обмен на информация. Всички регистрирани общини в платформата ще станат част от една общност и ще могат да се свържат с останалите участници в проекта. Голямата цел на ЕС е чрез подобряването на интернет връзката да стимулира услуги като електронно правителство, електронно здравеопазване, онлайн банкиране, видео обаждания.

Facebook коментари