Петък, 12 Август 2022 г.

Жените живеят по-дълго от мъжете най-много в Силистренско

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната - средно със 7 години, но най-голяма е разликата между двата пола в област Силистра (8,5 години), а най-малка - в областите София (столица) и Шумен (6,0 години).

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 74,8 години, като спрямо предходния период (2015 - 2017 г.) остава непроменена, съобщават от Националния статистически институт.

България заедно с Латвия (74,9 години) е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз, а с най-висока са Испания (83,4) и Италия (83,1).

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 71,4 години, докато при жените е 78,4 години.

За периода между 2008 и 2018 г. увеличението при мъжете е с 1,9 години, а при жените - с 1,8 години.

Facebook коментари