Неделя, 07 Март 2021 г.

Под прага на бедност през миналата година са били 16.3 % от жителите на Силистренска област

През миналата година линията на бедност в област Силистра е 311.92 лева средно месечно на лице от домакинството и при този размер на линията под прага на бедност са били 16.3% от жителите на областта, показва справка от отдела "Статистически изследвания - Силистра" на Териториалното статистическо бюро - Север. В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Силистра се увеличава с 4.9%, а относителния дял на бедното население намалява с 0.9 процентни пункта.
Данните за 2018 година показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключват обезщетения, социални и семейни помощи и добавки, равнището на бедност в област Силистра се повишава от 16.3% до 28.1%, или с 11.8 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност в областта нараства до 43.2%, или с 26.9 процентни пункта.
Най-голям брой хора изпитват ограничения за плащането навреме на разходите, свързани с жилището - 60.0%. Едновременно с това 27.0% не могат да посрещнат със собствени средства неочаквани финансови разходи. В област Силистра 14.7% от населението живее в тежки материални лишения

Facebook коментари