Сряда, 03 Март 2021 г.

В Силистра: на последно място по извънбрачните раждания за 2018 година

От началото на деветдесетте години на миналия век в област Силистра се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания. Техният относителен дял нараства от 29.4% през 1995 г. на 49.8% през 2001 г. и на 53.3% през 2017 година. През 2018 г. броят на живородените извънбрачни деца в областта е 408, или 49.8% от всички живородени. Относителният дял на живородените извънбрачни деца в градовете (49.2%) и селата (50.2%) е почти еднакъв.
Пик на извънбрачни раждания има в областите Видин, Ловеч и Пловдив, а Силистра е на последното място в тази не много престижна класация.

Facebook коментари