Неделя, 17 Ноември 2019 г.

От днес НОИ-Силистра консултира на гражданите за изчисляване размера на пенсията им

Считано от 8 май 2019 г. Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Силистра организира консултиране на гражданите, за избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент за изчисляване размера на пенсия, чрез използване на електронната услуга "Изчисляване на прогнозна пенсия". Консултациите ще се провеждат на място в сградата на ТП на НОИ- Силистра и изнесените работни места, където са обособени следните приемни:
1. Гише № 3 в приемната на отдел "Пенсии", ТП на НОИ - Силистра
2. ИРМ - Дулово;
3. ИРМ - Тутракан.

Експертни екипи от отдел "Пенсии" ще предоставят на своите бъдещи клиенти услугата "Изчисляване на прогнозна пенсия" в общините Ситово, Кайнарджа, Алфатар и Главиница, по график както следва:
- на 13 и 22 май 2019 г. от 9.00 до 13.00 часа община Главиница
- на 15 и 31 май 2019 г. от 9.00 до 13.00 часа община Кайнарджа
- на 17 и 27 май 2019 г. от 9.00 до 13.00 часа община Ситово
- на 20 и 29 май 2019 г. от 9.00 до 13.00 часа община Алфатар

Консултациите ще се проведат в сградите на посочените общини.

За да бъде извършено изчислението, е необходимо да бъдат предоставени следните документи :
1. Лична карта;
2.Удостоверение за осигурителен доход обр. УП - 2 за период от три последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 01.01.1997 г. по избор;
3.Документи, доказващи трудов/осигурителен стаж до 01.01.1997 г. - трудови книжки, осигурителни книжки, удостоверения, военно-отчетна книжка и др.
Освен наличието на посочените документи, гражданите трябва устно да заявят колко трудов/осигурителен стаж имат положен до 01.01.1997 г. След тази дата, информацията за осигурителен стаж и доход е служебно известна въз основа на данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

Facebook коментари