Сряда, 18 Септември 2019 г.

Равнището на безработица в Силистренско през март е по-ниско от предишния месец

Равнището на безработицата в Силистренско през март е 11.9 на сто при 12.6 на сто през предишния месец, показва справка от Регионалната служба по заетостта в Русе.
Към края на март в трите бюра по труда в област Силистра - Силистра, Тутракан и Дулово - са регистрирани 5 411 безработни - с 332 по-малко в сравнение с февруари.
Продължително безработните с престой на борсата над 1 година към края на март са 2250 души - 42 на сто от всички регистрирани безработни в областта. Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 55 на сто. Хората със средно образование са 38 на сто, а висшистите - 7 на сто. Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години - 44 на сто от всички регистрирани.

Facebook коментари