Събота, 20 Юли 2024 г.

Празник на ПГСС Ситово с участието на заместник-областен управител на област Силистра

В село Ситово местната Професионална гимназия по селско стопанство с директор Гинка Йорданова проведе празник на училището с тържество и с професионално състезание. Гости бяха заместник-областният управител Илиян Великов, който поздрави участниците в празника от името на Областна администрация Силистра, както и Мария Илиева – заместник-кмет на община Ситово.

Професионалната гимназия е една от трите в областта на селското стопанство в Крайдунавска Добруджа – другите две са Професионална земеделска гимназия "Добруджа" Силистра и Професионална гимназия по механизация на селското стопанство в село Средище, община Кайнарджа.

В ПГСС Ситово в момента в две специалности – в сферата на млекопреработването и земеделието (плюс пчеларство), се обучават 101 ученици от общините Ситово и Дулово, от които повече от половината са на общежитие на пълна издръжка. Отделно близо 50 са обучаваните по задочен път. Всеки четвърти от учениците в редовен план провежда практика в Мандра "Ситово", която е партньор на училището. От новата учебна година предстои въвеждане на нова учебна дисциплина – паралелка за трайни насаждения.

Понастоящем в училището се работи по 7 проекта, вкл. по програма "Еразъм+", благодарение на която през м. юни т.г. в продължение на 20 дни на практика в Унгария ще бъдат 16 ученици, водени от двама преподаватели.

Facebook коментари