Събота, 04 Декември 2021 г.

Мъжете в Силистренско живееят в по-голям риск от бедност, отколкото жените

Българите, живеещи под линията за бедност през 2018 г., са намалели със 114 хил. души в сравнение с 2017 г., показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за индикаторите за бедност и социално включване. Линията на бедност за 2018 г. е определена на 351,11 лв. на месец на лице от домакинството и под тази сума се оказват 1,551 млн. души, или 22% от населението.
Линията на бедност се изчислява отделно и на регионален принцип в зависимост от разполагаемия общ нетен доход на домакинствата по области. Така най-ниската линия на бедност - 239 лв. на член от домакинството месечно, е в Монтана, а най-високата е в столицата, където беден е всеки с под 513 лв. месечно 12,1%, при 28,0% за област Ямбол. В областите Габрово, Смолян, Русе, Ямбол, Враца, Добрич, Варна и Стара Загора относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с повече от 5 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете. В пет области - Видин, Силистра, Разград, Ловеч и Сливен, относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените.

Facebook коментари