Четвъртък, 09 Декември 2021 г.

Стартира програма "Спорт за децата в свободното време" за 2011 г.

Стартира процедура по кандидатстване с проекти по програма "Спорт за децата в свободното време" за 2011 г., утвърдена от Министъра на физическото възпитание и спорта със заповед № РД-09-344/04.10.2010 г, информира Теменужка Петрова - гл. експерт на МФВС за област Силистра.
Актуализираната програма и образците на Формуляри и документи за кандидатстване, са публикувани на интернет страницата на МФВС, секция "Спорт", Главна дирекция "Физическо възпитание и спорт в свободното време", програма "Спорт за децата в свободното време", 2011 г., направление "Начално обучение по вид спорт", направление "Спортни занимания през ваканциите".


Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата е 17.30 ч. на 01.12.2010 г.


За контакт и консултации относно проектите:

Теменужка Петрова - гл. експерт на МФВС за област Силистра
гр. Силистра
ул. \"Христо Смирненски\" №2 ст. 3
тел./факс: 086/822 648 GSM: 0896 760019

Facebook коментари