Събота, 25 Май 2024 г.

Русенският университет проведе във Филиал Силистра Ден на отворени врати

"Ден на отворени врати" проведе на 18 април Филиал Силистрa на Русенски университет "Ангел Кънчев" по покана на своя директор доц. д-р Валентин Стоянов. В присъствието на десетки студенти, вкл. гости от Русе и Разград, бе откриването, последвано от посещение на щандовете на участниците в проявата, на изложбата с експонати в конкурсите на традиционните "Майски празници" и на Борса за добри педагогически практики. Отчетени бяха резултатите от състезания, имаше и награждаване на победителите.

Академичното ръководство на Русенски университет "Ангел Кънчев", представено от проф. д-р Диана Антонова, проведе работна среща с екипа на областния управител Ивелин Статев, с представители на РУО на МОН Силистра и на образователните институции в областния град и в региона, както и на гости от лицеи в Румъния – окръг Констанца.

От предварителната програма единствено срещата с представителите на бизнеса от Силистра и региона не бе проведена по организационни причини и остана за друг път. Подобна имаше преди една година с домакинството на Областна администрация и с участието на ректорското ръководство.

Три от предвидените училища в областта подписаха декларация за сътрудничество с Русенски университет и това стана в присъствието на старши експерта от РУО на МОН Ваня Игнатова, като уговорката е и останалите 18 да се включат в инициативата. Според зам.-ректор Антонова, обучението в РУ е в мултипрофилен вариант, какъвто предлагат само още два ВУЗ-а в България – по един в София и в Пловдив, при това в учебни заведения с висока рейтингова оценка.

В РУ е възможно да се ползват образователни възможности по обмен "Еразъм" в 65 университета по света, вкл. в Китай. Споделеното бе повод за областния управител Статев да приветства участниците в начинанието, защото разширяването на общуването е единствен начин да се направи усилие в името на задържането на млади хора в нашия край. Така те ще получат достойно образование, престижна диплома и ще могат да се реализират близо до семействата си.

При това е известно, че в региона има недостиг по отношение на кадри в икономиката и в образователната система. Като допълнителен елемент бе подчертана необходимостта от сътрудничество с близките области в Република Румъния, вкл. в обучението по английски език.

При набрани 10-12 студенти е възможно откриване в Силистра на нови специалности, сред които и технически, както и в сферата на компютърните системи. Възможност е и проектът "Студентски практики", чието трето издание предстои. Той е един от успешните проекти на Министерството на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

В РУ, вкл. във Филиал Силистра, се набляга на условието след втори курс студентът да се ориентира към институции или фирми, в които да се реализира в бъдеще време, за да се опознае предварително с ръководството и работещите в тях.

Facebook коментари