Сряда, 10 Август 2022 г.

ОИК-Силистра прекрати пълномощията на общинския съветник и председател на общинската и областната организация на БСП Георги Кирилов

Общинска избирателна комисия /ОИК/ в Силистра на основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 24 във връзка с чл. 458, ал. 1, ал. 5 от Изборния кодекс и чл. 30, ал. 4, т. 5 Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение №3054-МИ/01.02.2016, 4081/13.12.2016, 4922-МИ/30.11.2017 на ЦИК, е прекратила вчера, на 15 април, пълномощията на общинския съветник Георги Ивов Кирилов, разбираме от сайта на институцията. Решението подлежи на оспорване в седемдневен срок пред Административния съд в Силистра.
До решението на ОИК се е стигнало, след като там е постъпило уведомление от Общински съвет-Силистра, изх. № 3355/09.04.2019 г. на ОС-Силистра, в което се излагат обстоятелствата за предсрочно прекратяване на пълномощията на Георги Ивов Кирилов, като общински съветник.
В уведомлението Общински съвет Силистра уведомява ОИК-Силистра, че в периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. ОС-Силистра е провел 12 заседания, като общински съветник Георги Кирилов е отсъствал на 9 от тях, присъствал е на 3; в периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г. ОС-Силистра е провел 3 заседания, като общински съветник Георги Кирилов е отсъствал на 3 от тях. За всички заседания, на които е отсъствал общински съветник Георги Кирилов е изпращал, по електронна поща, заявление за отсъствие от заседание на ОС или ПК. На всички Заявления, входирани от Георги Ивов Кирилов за предстоящите отсъствия, основанието е: "служебна ангажираност". В 7 от Заявленията общинският съветник Георги Кирилов с личен подпис е поел ангажимент за : "Прилагам /или в 7-дневен срок ще приложа / удостоверен документ – чл. 23, ал. 4, във връзка с чл. 24, т. 8 от ПОДОС". Нито едно от Заявленията не е придружено с удостоверителен документ, удостоверяващ служебен ангажимент на общинския съветник.
В решението си ОИК-Силистра се обявава за избран следващия в листата на БСП - Станислав Стойков.

Facebook коментари