Неделя, 12 Юли 2020 г.

Онлайн конкурс за млади предприемачи на тема "Имам бизнес идея!" стартира в Силистра

От днес стартира онлайн конкурс за млади предприемачи на тема "Имам бизнес идея!", организиран от дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерски съвет и Мрежата от 27 Областни информационни центрове за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в страната. Конкурсът е част от инициативата на Европейската комисия "Европа в моя регион" 2019 г. и Националната кампания на Мрежата от ОИЦ.

Първото събитие за популяризиране на конкурса ще бъде на 18 април 2019 година от 13:00 часа в залата на ОИЦ-Силистра.

Facebook коментари