Четвъртък, 30 Май 2024 г.

В Главиница бе проведена квалификация "Учители обучават учители" под формата на тренинг "Пет стъпки за добро родителство"

На 11.04.2019 г. в град Главиница по инициатива на РУО Силистра, съвместно с ДГ "Св. Св. Кирил и Методий"-Главиница, бе проведена квалификация "Учители обучават учители" под формата на тренинг "Пет стъпки за добро родителство", в който участие взеха родители на деца и учители от детските градини в общините Силистра, Дулово, и Главиница. Гости на събитието бяха г-жа Мариана Вълкова- ст. експрет по предучилищно образование в РУО Силистра, г-жа Соня Петкова- заместник-кмет по образование и социални дейности, г-жа Мюмюне Хаккъ- началник отдел "Хуманитарни дейности" в община Главиница. От името на домакините Община Главиница към участниците с пожелание за ползотворна работа се обърна г-жа Соня Петкова- заместник-кмет по образование и социални дейности, тя подчерта, че институциите работят за привличане на родителите като партньори при възпитаването и отглеждането на децата в детските градини и социализацията на децата към образователният процес зависи от добрият диалог помежду им. Директорът на г-жа Мариана Донева подчерта, че в детската градина се работи в посока родителите да са активни участници в процесите на възпитание, обучение и отглеждане на децата, като те участват в съвместни мероприятия с децата под формата на изложби, тържества, открити ситуации по групите. Пред участниците бяха поставени редица въпроси като: Кое прави едно дете добро?Как да разрешаваме конфликти? Как да възпитаваме малките си съкровища така, че да създават положително първо впечатление, да градят и запазват по-лесно нови приятелства и да печелят уважението на останалите? А кои от научените в ранна детска възраст правила за поведение ще им помагат през целия живот? Родители и учители заедно се опитаха да надникнат в света на детето и неговите родители, като разгледаха избраните от Комисията за взаимодействие с родителите пет стъпки за добро родителство… След активно участие в разрешаване на подготвените казуси, включващи различни ситуации възникващи в ежедневието на децата, техните родители и учители, всички се обединиха около идеята, че семейството е основа за изграждане на щастливо дете, което в утрешния ден ще бъде пълноценен родител. Участниците бяха изненадани от домакините с малко огледало носещо послание "Децата са отражение на своите родители", защото семейството е огледалото, през което децата виждат света около себе си. "Човек е създаден да бъде родител, за да предаде най-доброто от себе си на следващите след него. Нека да дадем най-доброто на нашите деца – нашата вяра, добри качества и идеали"- бяха заключителните думи на Юлвие Тасин-ст. учител в детската градина, която водеше тренинга.

Facebook коментари