Четвъртък, 20 Юни 2024 г.

Областния съвет на земеделските кооперации кани на работна среща по актуални за бранша проблеми

Областният съвет на Съюза на земеделските кооперации в Силистра, с председател Кирил Боянов, кани Председателите на кооперации от областта на работна среща, която ще се проведе на 19 април /петък/ 2019г. .

Срещата с ръководството на НСЗКБ – София ще протече при следния дневен ред:

1.Проект на Закон за кооперирането в земеделието;

2.Проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи;

3.Някои предложения за промяна в Закона за горивата касаещи земеделските кооперации;

4.Вътрешни правила за изпирането на пари и финансиране на тероризма съгласно ЗМИП;

5.Разни.

Работната среща се организира от Председателя на НСЗКБ – г-н Явор Гечев и неговият екип.

Час на провеждане: 14.00 ч. – 19 април /петък/ 2019г.

Място: с.Професор Иширково – центъра Ресторант на ЗК"Нива-93"

Facebook коментари