Неделя, 22 Май 2022 г.

ЖГЕРБ - Силистра проведоха кръгла маса на тема: "Политика на държавата в подкрепа на майките" с участието на заместник -министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова

В залата на Общински съвет – Силистра ЖГЕРБ – Силистра,проведоха кръгла маса на тема: "Политика на държавата в подкрепа на майките" с участието на заместник -министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова. Във форума участваха над 100 жени от цялата област. Събитието уважиха д-р Мария Димитрова – председател на общински съвет Силистра и общински ръководител на структурата в Силистра, г-н Денислав Димитров – областен организационен секретар на ПП ГЕРБ – Силистра, г-н Стоян Бонев – зам.-областен управител, д-р Здравко Горанов – председател на социалната комисия в общински съвет – Силистра и член на общинското ръководство, г-жа Доротея Тотева – зам.-кмет на община Дулово, г-жа Елена Томова – гл.секретар в областна администрация, наши членове от цялата област. Г-жа Денка Михайлова – областен ръководител на ЖГЕРБ – Силистра откри форума и благодари, както на г-жа Русинова за участието и подкрепата, така и на всички жени и гости на събитието. Поздравления поднесоха д-р Мария Димитрова и г-н Стоян Бонев. Г-жа Русинова представи приоритетите на ПП ГЕРБ в сектор "Социална политика", подчерта основните акценти в новоприетите нормативни документи и политиките, които са в основата на дейността на МТСП. В основната презентация по темата, тя подчерта и защити правото на майките на парично обезщетение за бременност и раждане за срок от 410 дни, от които 45 дни са преди раждането. През този период майката получава 90% от средния си осигурителен доход за последните 24 месеца преди излизането в отпуск по майчинство. (Кодекс за социално осигуряване). През 2018 г. разходите на НОИ за обезщетения през първата година от майчинството е бил над 407 млн. лв. Увеличението спрямо изплатената сума за 2017 г. е с 35 млн. лв., което прави ръст от близо 10%. Дългият отпycк по майчинcтво може да нocъpчи млади бългаpи да cе завъpнат в cтpаната, cмята замеcтник-миниcтъpът на тpyда и социалната политика Зоpница Русинова. С цел насърчаване на работещите родители са въведени промяна в Кодекса за социално осигуряване, която действа от 1 юни 2017 г. С нея е дадена възможност майките, които се върнат на работа преди детето им да навърши 12 месеца, да получават към заплата си 50% от обезщетението, които им се плаща от НОИ. Интересът към тази възможност се увеличава. През 2018 г. от нея са се възползвали 1007 жени. Мярката дава възможност на семействата да увеличат доходите си. Плюс е, че жените няма да губят квалификацията си заради дългия престой извън пазара на труда. Проект Родители в заетост "Осигуряване на безплатна детегледачка за 18 месеца за родители с деца до 5 години и за многодетни родители с деца до 12 години. За включване в проекта са одобрени 2091 родители. Зорница Русинова коментира и нуждата от закон за социалните услуги и закон за социалната помощ. В резултат на провежданата последователна и единна политика за насърчаване на равнопоставеността България постигна напредък, който се отчита и на европейско ниво. През 2017 г. България се придвижи с 10 места напред в Индекса за равенството между половете на ниво ЕС спрямо 2015 г. и е на първо място в ЕС по дял на заетите в ИКТ сектора жени-специалисти. В края на срещата г-жа Русинова отговори на много въпроси и обеща подкрепа в работата на всички институции в социалната сфера.

Facebook коментари