Вторник, 27 Февруари 2024 г.

Среща - семинар между НАП и тютюнопроизводителите се проведе в Силистра

На 31 март в гр. Силистра се проведе съвместна среща – семинар между представители на Национална агенция за приходите от офис Силистра, Областна дирекция "Държавен фонд земеделие" - Силистра, "Национална асоциация на тютюнопроизводителите - 2010" /НАТ-2010/ и представители на тютюнопроизводителите от районите на Добрич, Русе, Разград, Шумен и Силистра. Тя е една от поредицата срещи, проведени през 2018 и 2019г. между представителни на НАП, ДФ Земеделие, кметове по населени места и земеделски производители и тютюнопроизводители във връзка с програмата на НАП за насърчаване на доброволното спазване на данъчно-осигурителното законодателство от земеделските стопани.
Срещата протече в конструктивен диалог между двете страни. Тютюнопроизводителите от североизточната част на страната споделиха своите проблеми във връзка с облагане на получените средства от Преходната национална помощ за тютюн в периода 2013 – 2017г. Обсъдени бяха мерки за разрешаване на поставените искания и създаване на подходяща среда в офисите на НАП при обслужване на тази група клиенти.
Присъствието на срещата на директора на Териториална дирекция на НАП Варна - госпожа Милена Колева, внесе доверие и успокоение сред представителите на бранша, като на реакциите им бяха дадени професионални отговори и уверение , че служителите на НАП винаги оказват съдействие и показват компетентно отношение в техните действия с приходната администрация.
В края на семинара, председателят на НАТ – 2010, Цветан Филев благодари на организаторите - представители на НАП, за проведената ползотворна среща и професионално отношение.
Самите присъстващи - представители на тютюнопроизводителите лично поздравиха госпожа Милена Колева и благодариха за отделеното време и компетентните отговори .

Facebook коментари