Петък, 03 Декември 2021 г.

По проект "Мемофиш" в Тутракан започва обсъждане на местни стратегии за рибарските общности в трансграничен регион Румъния-България

Първата от поредицата от пет форум-сесии за обсъждане на местни стратегии за рибарските общности в трансграничния регион Румъния - България, създадени по проект "Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация", ще се проведе днес и утре в Тутракан.
Това съобщиха от Българо-румънската търговско-промишлена палата в Русе.
Ще бъде обсъдена Местната стратегия на рибарските общности в региона Силистра - Кълъраш. Организаторът - Сдружение "Паралел-Силистра" - е поканил представители на туристически и рибарски клубове и други нестопански организации, експерти по регионално развитие, университетски преподаватели, специалисти по устройство на територията. Проектните дейности са в 10 селища на трансграничния регион със запазени традиции на рибарските общности, обединени по териториалната си близост в 5 двойки: Силистра (Татарица) - Кълъраш, Ветрен (Сребърна) - Мощищя Галацуй, Тутракан - Олтеница, Русе (Бръшлен) - Гюргево, Видин (Кутово, Антимово) - Калафат. Такива обсъждания предстоят и в другите региони.
Проектът "Мемофиш" се изпълнява от Българо-румънската търговско-промишлена палата в партньорство със Сдружение "Паралел - Силистра", Регионален исторически музей - Русе, Асоциация "Акчес" - Кълъраш, Местна инициативна рибарска група "Дунаря Кълърашеана". Финансираща програма е Интеррег V-A Румъния - България.

Facebook коментари