Събота, 15 Юни 2024 г.

Конкурентоспособност на младите земеделски стопани при управлението и успешното изпълнение на проекти

На 22 март 2019 г. в гр. Силистра ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (ТОО - Силистра) и ДФ "Земеделие" (Областна дирекция - Силистра) на тема: "Конкурентоспособност на младите земеделски стопани при управлението и успешното изпълнение на проекти"

На семинара г-жа Хр. Николова, Директор на Областна Дирекция Силистра на ДФ "Земеделие" и експерт от ОД Силистра на ДФ "Земеделие" ще запознаят присъстващите с най-често допусканите грешки от млади фермери при изпълнение на одобрени проекти. Експерти от (ТОО - Силистра) към НССЗ и ОД Силистра на ДФ "Земделие" ще направят анализ на добри управленски практики на земеделски стопанства.

Експерти от (ТОО - Силистра) към НССЗ ще представят на аудиторията добри управленски решения в земеделските стопанства, както и планиране и изпълнение на проекти - изисквания, срокове, документи. Експертите ще запознаят присъстващите и с новите възможности и очаквани изисквания по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.

Срещата ще се проведе в гр. Силистра ул. "Хр. Смирненски" 2, втори етаж, Заседателната зала (сграда на Профсъюзите)

Facebook коментари