Петък, 14 Юни 2024 г.

Национален конкурс за детска рисунка "Българската история в творчеството на Иван Вазов"

Национален конкурс за детска рисунка "Българската история в творчеството на Иван Вазов" обявяват Центърът за работа с деца, фондация "Ян Бибиян" и народно читалище "Доростол-1870година" в Силистра.
В съобщението като партньори се посочват Министерството на образованието , младежта и науката, Областната администрация в Силистра , основното училище "Иван Вазов" в крайдунавския град, община Сопот, народен театър "Иван Вазов" и къща- музей " Иван Вазов".
Малките художници могат да участват с живописни и графични творби и произведения на приложното изкуство.
Всеки участник трябва да представи по една творба за съответния жанр, а при колективно участие - по една творба за институция, школа или клуб.
Размерът на рисунките, които трябва да бъдат поставени в петсантиметрово паспарту, е 35 / 50 сантиметра. Посочват се трите имена на ученика, навършени години, адрес, училище, клуб, телефон за връзка, електронна поща,заглавие на творбата, име на преподавателя.
Конкурсните работи ще бъдат отличавани в две възрастови групи :от 11 до 14 години и от 15 до 18 години.
Крайният срок за получаване на творбите е 1 април 2011 година на адрес: гр. Силистра 7500 , ул. "Симеон Велики" 135, п.к.123; Център за работа с деца - национален конкурс за рисунка.

Facebook коментари