Вторник, 07 Февруари 2023 г.

Свободни работни места в област Силистра

Обявени свободни работни места в област Силистра към 18 март 2019 г.

Бюро по труда – Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа/

1 помощник – готвач – средно образование
7 сервитьори – средно образование
2 обслужващи, бюфет/ лавка – основно образование
5 работници кухня – основно образование
5 камериери/ камериерки, хотел – основно образование
2 общи работници – основно образовние
4 готвачи – средно образование
2 сладкари – средно образование
4 помощник – готвачи – средно образование
2 бармани – средно образование
*Работните места са за к.к. по Черноморието

1 пазач, невъоръжена охрана – средно образование
1 общ работник в промишлеността – средно образование
2 производители на млечни продукти – средно образование
1 продавач, павилион – средно образование
1 товарач – средно образование
1 шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона, кат. СЕ
1 шофьор на автобус – средно образование, кат.DE,CE
1 водач, селскостопански машини – средно образование, кат.В,Ткт, Ттб, Ттм
1 автомонтьор – средно образование
1 асистент, офис – средно образование , английски език С1 / компютърни умения – word, excel
1 общ работник – средно/ основно образование
2 сервитьори – средно образование
2 администратори, хотел – средно образование / английски ез. и немски език
1 пиколо – средно образование
2 бармани – средно образование
2 готвачи- средно образование
2 камериери/ камериерки – основно образовние
1 главен специалист – висше образование, счетоводство и контрол/ финанси
1 водач на мотокар – средно образование
1 лекар – висше медицинско образование
1 ерготерапевт – висше образование, хуманитарни науки / ерготерапия /
4 машинни оператори, шиене – средно образование
1 оператор, преса за картонени изделия - средно образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За стажуване

1 продавач консултант - средно икономическо образование, компютърна грамотност

- За обучение по време на работа

1 камериер/камериерка, хотел - без изисквания
1 организатор, експедиция/товоро-разтоварна и спедиторска дейност - без изисквания
3 общи работници, строителство на сгради - с изискване за добра комуникативност
5 продавачи в павильон – с изискване за добра комуникативност
1 консултант (промотьор) продажби - без изисквания
1 готвач - без изисквания за заемане
1 помощник-готвач - без изисквания за заемане
2 общи работници - без изисквания за заемане
2 oбщи работници в промишлеността - без изисквания за заемане
1 работник за зареждане на рафтове - без изисквания за заемане


*Работни места, разкрити по проект BG05M9OP001-1.028-001."Работа" на ОП "Развитие на човешките ресурси":

2 работници, поддръжка на пътища – основно/ средно образование
1 работник в кухня - основно/ средно образование
1 помощник в магазин – основно образование
1 работник в строителството – без изисквания

*Работни места, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001"Обучения и заетост", Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 оператор въвеждане на данни - средно образование
1 чистач/ хигиенист - без изисквания
1 служител информация - средно образование

Бюро по труда – Дулово /общини Дулово и Алфатар/

5 шивачи мъжко/ дамско облекло – основно образование, опит
3 гладачи с ютия - основно образование
4 лекари за спешна помощ – висше образование, "Медицина"
1 офис мениджър – средно образование, английски език
14 разфасовачи – основно/ средно образование
15 пакетировачи – основно/ средно образование


*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 работник товаро-разтоварна дейност – основно образование


*Работни места, разкрити по проект BGО5М90PО01-1.010-0001"Обучения и заетост", Компонент II – заетост на хора с намалена трудоспособност, на ОП "Развитие на човешките ресурси":

2 чистачи/ хигиенисти – без изисквания
3 готвачи – без изисквания
2 бармани – без изисквания***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен.


Бюро по труда – Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

1 работник, сглобяване на детайли – основно образование;
1 тракторист – основно образование, шофьорски умения кат. Ткт;
1 лекар – висше образование "Медицина".
Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001"Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП"Развитие на човешките ресурси" – в две направления:

- За обучение по време на работа

1 майстор - производство на хлебни изделия – няма изиквания за заемане на длъжността

***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Facebook коментари