Сряда, 19 Юни 2024 г.

Силистренското туристическото дружество с ново ръководство

В рамките на една година СНЦ "Туристическо дружество "Дочо Михайлов" Силистра" направи на два пъти промени в своето ръководство.
По бюрократични причини миналогодишният избор на УС и председател не бе признат в законодателен план, което наложи на редовното отчетно-изборно събрание, проведено на 9 март да има нов избор. Преди него бяха направени отчети за дейността и за организационно-финансовото състояние като действителна картина преди началото на нов управленски мандат.
В направения избор за председател бе избрана Виолета Атанасова – известен икономист с опит на ръководни позиции в различни институции, която през 2008 г. също е заставала начело на организацията, за да я представлява в рамките на един мандат, а после е била в продължение на няколко години председател на Контролен съвет. Атанасова ще бъде и делегат на поредния конгрес на туристите в София.
Новият Управителен съвет е от 7 души и от неговия състав участвалите в събранието 40 туристи избраха изпълнителен секретар в лицето на Надежда Бобчева. За отбелязване е, че длъжността бе възстановена в структурата след няколко години, в които оперативните дейности на дружеството се управляваха от председателя и от счетоводителя на неправителствената организация. Василка Кинджакова бе избрана начело на тричленен Контролен съвет.

Facebook коментари